Monday, August 8, 2011

ETO DIN KOTHAY CILE BY HABIB&NANCY

          ETO DIN KOTHAY CILE
Eto (G)din kothay (Bm)chile
(Bm)Aj sukher bristi (A)dhara
Bindu (G)bindu te ai (F#)mone choriye (Bm)dile
Hmm (G)ato din kothay (Bm)chile

Jani (Bm)na kothay chilam
Ai (G)jhorna ke prosno koro
Ai (A)nodita ke prosno koro
Ato (G)din kothay (Bm)chilam

(Bm)Ektu chowa lege hoye gelo
(A)Bhiru bhalobasha
(G)Onek na bola kotha
(A)peye gelo aj tai (Bm)bhasa
guitarchordworld.net
(Bm)Buker sunnotake tumi aj
(A)Purno kore dile
Ato (G)din kothay (Bm)chile

Oi (G)akash ke prosno koro
Oi (A)bristi ke prosno koro
Ato (G)din kothay (Bm)chilam

(Bm)Sarati jibon dhore tomar
(A)Je Potha cheye achi
(G)Ochena prithibite
guitarchordworld.net
(A)Chena hoye ale kacha (Bm)kachi
(Bm)Adhar rate seshe alokito
(A)Bhor ane dile
Ato (G)din kothay (Bm)chile

Jani (Bm)na kothay chilam
Kon (G)harane sritir patay
Ato (A)din joriye (Bm)chilam

(G)Eto din kothay (Bm)chile
(Bm)Aj sukher bristi (A)dhara
Bindu (G)bindu te ai (F#)mone choriye (Bm)dile
Hmm (G)ato din kothay (Bm)chile

Jani (Bm)na kothay chilam
Oi (G)jhorna ke prosno koro
Oi (A)nodita ke prosno koro
Ato (G)din kothay (Bm)chilam

No comments:

Post a Comment