Tuesday, August 9, 2011

Din Gelo Guitar Chords By Habib

        Din Gelo Guitar Chords By Habib

(G#)Din gelo (C#)tumar (D#)potho (G#)chahiya

(G#)Mon pure (C#)shokhigo (D#)kar (G#)lagiya

Shohe na (G#)jatona (Bbm)tumaro (Fm)ashay (G#)boshiya

Manena (G#)Kicuhtey (Bbm)mon amar (Fm)jay jeey (G#)kaadiya

(G#)Puri ami (Bbm)agune oOhh

(G#)Din gelo (C#)tumar (D#)potho (G#)chahiya(G#)Jaar laagi tori (Fm)beye jai

(G#)Jibon (Fm)gotir shei (C#)jona (D#)ki rekchey (G#)khobor

(G#)Kaar tore gaan (Fm)geye jai

(G#)Ochena (Fm)shure (C#)buji na keba (D#)aapon keba (G#)por

(G#)Jaar (Bbm)kotha mon (Fm)bhebe (G#)jay

(G#)Jaar (Bbm)chobi mon (Fm)ake (G#)jay


(G#)Jare (Bbm)haay a (Fm)mone (G#)chay

(C#)Jibone pabo ki taar (D#)dekha


Shohe na jatona tumaro ashay boshiya
Manena Kicuhtey mon amar jay jeey kaadiya
Puri ami agune oOhh
Din gelo tumar potho chahiya


Jaare bhabi proti raate
Aaar isharatey tumare khuje jaai shopone
Aashar potho cheye roi
Protiti prohor khoknoba srabon aanmone
Jaar kotha kotha mon bhebe jay
Jaar chobi mon dekhe jai
Jare haay mone chay
Jibone pabo ki taar dekha

Shohe na jatona tumaro ashay boshiya
Manena Kicuhtey mon amar jay jeey kaadiya
Puri ami agune oOhh
Din gelo tumar potho chahiya

Din gelo tumar potho chahiya
Mon pure shokhigo kar lagiya
Shohe na jatona tumaro ashay boshiya
Manena Kicuhtey mon amar jay jeey kaadiya
Puri ami agune oOhh
Din gelo tumar potho chahiya
 

No comments:

Post a Comment